Išmanieji dujų skaitikliai Lietuvoje kol kas diegiami nebus Išmanieji dujų skaitikliai – abejotina ekonominė nauda Lietuvai

Išmanieji dujų skaitikliai Lietuvoje kol kas diegiami nebus Išmanieji dujų skaitikliai –...

ESO parengė kaštų-naudos analizę, pagal penkis išmaniosios gamtinių dujų apskaitos sistemos diegimo Lietuvoje scenarijus. Kiekviename iš jų, bendrovė vertino: įrangos kiekius ir tipus, vartotojų suvartojimus, aptarnavimo kaštus, ekonomines ir socialines naudas. ESO argumentus ir vertinimą svarsčiusi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino, kad pateikti diegimo scenarijai ir modeliuotos prielaidos, nesukuria pakankamo finansinio ir socialinio-ekonominio atsiperkamumo.

Pagal 2018 m. Seimo patvirtintą Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planą, numatyta diegti išmaniuosius apskaitos prietaisus gamtinių dujų vartotojams, jei atlikus kaštų ir naudos analizę, jos rezultatas būtų teigiamas. Pasikeitus rinkos sąlygoms, technologijoms, teisės aktams ar atsiradus naujoms projekto finansinėms-ekonominėms naudoms, VERT rekomenduoja atnaujinti analizę ne rečiau kaip kas ketverius metus.

Išmaniųjų dujų skaitiklių diegimas Europoje vis dar yra labai nedidelis. Naujausia Europos Komisijos analizė rodo, kad išmanioji dujų skaitiklių apskaita aktuali 25 Europos šalims, tačiau net 13-koje ES šalių toks vertinimas nebuvo atliekamas. Šiuo metu neigiamas kaštų-naudos analizės rezultatas nustatytas 5-iose šalyse, dviejose dar tebevyksta. Diegimas įsibėgėjęs tik Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose.

Kaip numatyta teisės aktuose, ESO įrengs nuotolinio duomenų surinkimo sistemas visose apskaitos vietose kur dujų sunaudojimas yra didesnis nei 100 tūkst. m³ per metus. Tokiems klientams vartojimo duomenys bus nuskaitomi per nuotolį, nereikės deklaruoti, bus paprasta analizuoti. Iki vasaros planuojama tokią mokamą paslaugą pasiūlyti ir kitiems stambiesiems dujų vartotojams.

Išmanieji skaitikliai elektros vartotojams bus diegiami, kaip ir suplanuota

2019 m. VERT suderino ESO planuojamas investicijas į elektros energijos išmaniųjų skaitiklių ir jiems skirtos infrastruktūros diegimą. VERT patvirtino ESO atliktą projekto kaštų ir naudos analizę, kad išmanieji elektros skaitikliai atneš naudą vartotojams ir viršys jos įgyvendinimui skiriamas lėšas.

ESO planuoja esmines investicijas į išmaniuosius elektros skaitiklius atlikti nuo 2021 iki 2023 metų pabaigos. Taip pat VERT įpareigojo bendrovę sukurti naudos stebėsenos sistemą, kuri užtikrintų įgyvendinamo išmaniosios apskaitos projekto efektyvumo priežiūrą.